Туризмът в планинските райони. Надежди, опасения, реалности. Печат
Написано от bulmonte   
Четвъртък, 16 Април 2015 13:39

Tourism in Mountain Regions BGИкономическият потенциал на туризма в повечето, макар и не всички планински общности, е пределно ясен в повечето планински региони на света хората разполагат с ограничени възможности за генериране на приходи. Земеделието, горското стопанство и животновъдството изграждат гръбнака на местните икономики, но в условията на наличие на плитки почви, сурови климатични условия и слаба пазарна конкурентоспособност. Следователно, разнообразяването на поминъка често не е избор, а необходимост за планинските жители.

Оттук можете да свалите брошурата.

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 13:48