You are here: Home Новини Предаване на знанията между поколенията – важен аспект на развитието на планинските райони в България
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

Предаване на знанията между поколенията – важен аспект на развитието на планинските райони в България ПДФ Печат Е-мейл

znania.mejdu.pokolenia.1На 28 юни 2013 г. в Парк Хотел Москва в София се проведе семинар по проект Big Foot – предаване на знания между поколенията.
BIG FOOT е проект, който се занимава с два основни въпроса на Европейско равнище: маргинализация на планинските селски райони и застаряващото поколение и се фокусира върху валоризацията и подкрепата за възрастните хора, традиционни познания и специфичната за района култура.

Планинските райони в Европа са център на традиционно културно и природно разнообразие. В същото време, далеч от големия град, планинските райони се сблъскват с редица проблеми като липса на икономическо развитие, в резултат на което младите хора напускат тези райони и се отправят към урбанизираните градове. Този процес увеличава проблемите на планинските райони, тъй като застаряващото поколение не може да се интегрира в процеса на развитие, а това от своя страна води до загуба на традиционни знания заради прекъсване на връзката между младите и старите.

Идеята на проекта BIG FOOT е да се преодолее пропастта между поколенията и да се установи междупоколенчески диалог в планинските райони, давайки възможност да се получат полезни знания от местното застаряващо поколение, да се комбинират традиционните знания със съвременните средства за комуникация и да намерят креативни решения за развитие на района.

Целта на проекта е да постигне описаното по-горе, като предлага обучение на местните жители и подкрепя комуникацията между младото и старото поколение.

znania.mejdu.pokolenia.2

Основният способ на BIG FOOT е съчетание на традицията и развитието. Заради това традиционните занаяти могат да вървят ръка за ръка с дигиталните технологии, а историческите пътеки дават възможност за откриване както на храна, така и на онлайн видео. Методите на BIG FOOT имат различна форма. Целта е да се постигне интеграция в променящия се свят.

В семинара взеха участие представители на целевата група по проекта – млади и възрастни общински служители и ръководни кадри от планинските общини на България, както и представители на партньорски организации – Евроконсулта ООД, Центъра за развитие на Северозападна България (ЦРСБ) и Фондация Европартньори. Форумът беше уважен от председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 42-рото Народно събрание на Република България г-н Христо Монов.

znania.mejdu.pokolenia.3

Семинарът беше открит с официално обръщение от г-н Монов. В речта си той поднесе поздравителен адрес от името на председателя на парламента към участниците във форума. Той подчерта важността и значимостта на комуникацията между поколенията особено сега, когато социалните протести се коренят именно в липсата на такава. Г-н Монов пое ангажимент да лобира и прокарва интересите на планинските общини пред централната власт.
В първата презентация по време на семинара г-н Даниел Стоянов от ЦРСБ информира участниците за целите, методологията и целевата група по проекта. Резултатите по проекта също бяха показани от г-н Стоянов. Презентацията събуди огромен интерес, който даде повод за дискусия, в която участниците споделиха своите добри практики по темата. Най-добрия пример дадоха представители на община Годеч, която беше представена от най-младия и един от най-възрастните общински съветници, които показаха как може да се работи ефективно с приемственост между поколенията.

Във втората презентация г-н Чавдар Русев – изпълнителен секретар на АРПОРБ – фокусира върху проблемите и пречките пред планинските територии в резултат на ниското качество на социалната инфраструктура. Г-н Русев представи идеите на Асоциацията за решаване на тези проблеми, а именно разработването на Национална стратегия за развитие на планинските райони.

znania.mejdu.pokolenia.4

След презентациите г-н Русев постави въпроса относно подготовкана на заключителен документ от семинара. Проведената дискусия наблегна върху валоризацията и трансфера на компетенции между поколенията, значението на диалога – кои области са от общ интерес

В края на събитието участниците се обединиха около Препоръка, в която ключов момент е създаването на Национален съвет за устойчиво развитие на планинските общини. Тази институция трябва да реши проблемите, свързани с липсата на диалог – именно тя ще бъде мястото, в което диалогът ще се състои.

Всички участници единодушно приеха препоръката и изразиха задоволството си от участието в семинара. Следващата стъпка, която АРПОРБ ще предприеме, е да изпрати препоръката до народното събрание, Европейския парламент, Асоциацията на изборните представители от планински райони в Европа и Комитета на регионите на ЕС, както и да направи постъпки за създаването на гореспоменатия Съвет.

Изтегли: Препоръка до народните представители от 42-рото Народно събрание на Република България и членовете на Европейстия парламент от участниците в семинар по проект “BIG foot – предаване на знанията между поколенията.

 

Анкета

От коя община сте?
 

Кой е онлайн

В момента има 36 посетителя в сайта