You are here: Home Новини БАЛМОНТЕ — БАЛКАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ПЛАНИНСКИТЕ МЕСТНИ ВЛАСТИ
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

БАЛМОНТЕ — БАЛКАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ПЛАНИНСКИТЕ МЕСТНИ ВЛАСТИ ПДФ Печат Е-мейл

news2014.07.thumb25.07.2014 г., от 14.30 ч., в гр. Банско, се проведе Предварителна среща на партньорите по учредяването на мрежа на местни власти от планински райони на Балканите (БАЛМОНТЕ). На срещата присъстваха представители на общините Бабушница (Сърбия); Чепеларе, Банско и Берковица (България) и Ресен (Македония).

Срещата се проведе по покана на председателя на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България (АРПОРБ), г-н Георги Икономов и изпълнителния секретар на асоциацията г-н Чавдар Русев.

В началото на срещата, преди да бъде представена идеята за учредяване на мрежа от местни власти от Балканския регион, г-н Русев направи кратко представяне на АРПОРБ и на българските общини като основни характеристики. Като интересен беше отбелязан фактът, че 70 % от българските общини са малки и в планински и полупланински общини съгласно приетите норми за определяне на планинска община.

news2014.07.1Г-н Русев изтъкна, че за осемте години съществуване на асоциацията, пред българската общественост беше поставен дебата за планинските общини и техните специфични нужди за устойчиво развитие. Този дебат беше пренесен в рамката на Европейския съюз (Европейската комисия, Европейския парламент и Комитета на регионите) с активната подкрепа от страна на Европейската асоциация на изборни представители от планински райони (АЕМ). Представени бяха реализирани от АРПОРБ проекти на европейско равнище, както и участието на представители на Асоциацията в различни важни международни форуми. Подчертани бяха и партньорствата с държави-членки на ЕС, както и добрите контакти с държави, бивши членки на ОНД.

По време на срещата беше подчертана позицията на АРПОРБ за допълнително стимулиране на производството и пазарната реализация на качествените местни продукти, създадени в резултат от прилагане на традиционни знания и начини на производство, което да включва и тяхното сертифициране. Асоциацията постига позитивен отговор от Eврокомисар по земеделието Дачиан Чолош за закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни и опазването им от имитации чрез въвеждането на запазена марка за произход „планиски продукт”. По този начин планинските райони се сдобиват с нов доброволен инструмент за насърчаване на планинското земеделие.

Веднага след това беше представена и инициативата по създаването на мрежа от местни власти от планински райони на Балканите (БАЛМОНТЕ). Г-н Русев очерта идеята да се създаде транснационална мрежа от планински общини, в рамките на която да се следва европейския принцип на солидарност и заставане зад общи принципи и общи цели. Регионализация на планинските общини в рамките на Балканския полуостров цели обединяване на силите за устойчиво развитие на националните земеделски, икономически цели, социални и демографски параметри. Прекият инструмент на ЕС за постигането на изравняване между по-изостаналите и по-напредналите райони в Европа са Кохезионните фондове, разпределяни на солидарен принцип към от по-богатите към по-бедните. С реализирането на такава мрежа планинските общини от Балканите ще се създаде отлична възможност за партниране и усвояване на средства от Кохезионните фондове, като предимството пред останалите общини е запазената екологично-чиста селскостопанска продукция.

news2014.07.2Предсталителите на Македония изтъкнаха важността да се създадат необходимите условия местното население да не емигрира, да има необходимото, за да остане по родните си места. От македонска страна беше поет ангажимент да бъде разгледано включването в подобна балканска организация на планинските общини.

След ползотворната дискусия бяха засегнати и организационни въпроси по учредяването на Мрежата на 11 септември 2014 г. в Банско, България. На всички присъстващи беше представен примерен правилник за функционирането на Мрежата, като беше изрично подчертано, че в начален етап формированието няма да се формализира. В него са залегнали основните цели на мрежата, задачите, членството разбира се е доброволно и равнопоставено, като решенията се вземат с консенсус.

Като ключов момент беше изтъкната организационната структура: Предложено беше секретариатът на Мрежата да се базира в България от гледна точка на опита и контактите, каито АРПОРБ е изградила през годините, както и спестяването на средства за изграждане и поддръжка на секретариат в друга страна от региона. Като друг основен структурен елемент беше посочено определянето на координатор за всяка държава, който ще отговаря за организационните и заседателни функции на национално ниво.

Не на последно място беше засегнато и изработването на информационен портал, който да бъде основна комуникативна платформа за контакти в рамките на мрежата. Финансирането на дейностите ще се базира на следния принцип – при организиране на съответно събитие в дадена община/район домакинът осигурява необходимите финансови и материални ресурси за провеждане на срещата (зала, оборудване и т.н.).

Всички участници приеха единодушно предложената форма, като също така засегнаха и въпроса за подписването на Меморандум между общините, които ще присъстват на форума през септември в България. От АРПОРБ беше поет ангажимент да се подготви информация, която ще се изпрати на всички заинтересовани по електронен път.

news2014.07.3

news2014.07.4

 

Анкета

От коя община сте?
 

Кой е онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта