You are here: Home Проекти АРПОРБ работи по новата инициатива на европейската комисия към пълна заетост
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

АРПОРБ работи по новата инициатива на европейската комисия към пълна заетост ПДФ Печат Е-мейл

kpz.Photo5На 13 и 14 февруари 2013 г. в София се проведе първа среща по проект S3 (Социални умения за „сребърната“ икономика), в който Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България (АРПОРБ) е един от партньорите. Проектът S3 има за цел насърчаването на активно обучение на всички нива и подобряване на трансфера на най-ефективните политики за развитие на уменията по новата водеща инициатива на ЕС „Дневен ред за нови умения и работни места: Европейски принос към пълна заетост”(Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/dnevniyat-red-za-novi-umeniya-i-rabotni-mesta-v-evropa/#ixzz2MHa4s0Gp), лансирана от Комисията през 2008 г. На срещата, която се проведе в столичния Парк Хотел Москва присъстваха представители на партньори от четири държави (България, Естония, Испания и Унгария), които след оживена и ползотворна дискусия приеха работния план за изпълнението, като бяха запознати в детайли и с бюджета и документацията по проекта.

Проектът S3 е платформа за обмен на опит и стратегии за намеса на европейско ниво на различни фактори: обществени власти, отговорни за политиките за заетост от една страна и от друга страна  структури, популяризиращи и наблюдаващи динамиката на пазара на труда.

Основната цел на проекта е да определи рамка за съвместни действия за популяризиране на системи за социални грижи и даване на възможност на възрастните хора да бъдат източник на заетост.  Да развиват умения, необходими за заетост и бизнес интеграция възрастното население.

Работата по проекта ще се придържа към следните цели на гореспоменатата стратегия:

  • Формиране  на правилните умения за упражняване на заетост;
  • Подобряване на качеството на работата и условията на труд.

kpz.Photo1

Д-р Чавдар Русев, изпълнителен секретар на АРПОРБ, по време на откриването на първата среща по проекта.

Дейностите по проекта S3 са в съответствие с препоръката „Повече години, по-добър живот – потенциалът и предизвикателствата на демографската промяна“, приета от Комисията през месец юли 2011 г.

Препоръката настоятелно призовава държавите-членки да вземат участие в съвместна Програмна инициатива по отношение на възрастното население в области на изследване от рода на това как да се задържат хората на пазара на труда, как да се помогне на възрастните хора да останат активни колкото се може по-дълго време, в добро здраве и с по-добро качество на живот и как да станат устойчиви бъдещите системи за социални грижи.

В резултат проектът ще създаде система на взаимовръзки от добри практики на европейско ниво, следвайки методологии като междурегионални семинари и учебни визити по теми, свързани със социалното предприемачество като нов източник на заетост, нови работни профили, изискуеми в бързоразвиващия се сектор на организирането и обслужването на възрастните хора и като цяло ще бъде анализирано развитието на социалните („меките“) умения в областта на заетостта.

Чрез „сребърната“ икономика общините ще създадат рамкови условия за нови продукти и услуги за подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез сигурност на работните места и заетостта и укрепване на икономическата мощ и конкурентоспособността в техните райони. За постигане на тези цели общините ще се борят за сътрудничество между социалните партньори и официалните власти.
Ролите в проекта са разпределени както следва: координатор на проекта и партньор № 1 е FUNDECYT (Фондация за развитие на науката и технологиите в Естремадура, Испания), която е също и инициатор. FUNDECYT е полуобществена организация с управителен съвет, състоящ се от представители на регионалното правителство на Естремадура (Испания) и местните университет и банки. Ролята на организацията е да бъде посредник между публичната администрация, университета и технологичните центрове и частния сектор посредством събеседване в областта на политиките и гражданството. Партньор № 2 – Провинция Бергамо (Италия) – е отговорен за концептуалното планиране на проекта. Партньори № 3 (регионалното правителство на Пухалепа, Естония), № 4 (Агенция за регионално развитие на Големите северни равнини (Észak-Alföld), Унгария) и № 5 (АРПОРБ, България) са ключови организации за обмен на опит по отношение на своите територии.

Партньори № 2 и № 3 са регионални правителства, докато партньори № 1 и № 4 са полуобществени органи, които посредничат в диалога между академичните среди, публичната администрация и частните дружества и гражданите, като събират данни за нуждите, изискванията и пречките пред изпълнението на политики и стратегии. АРПОРБ е асоциация на местни власти от планинските общини.
Най-големият проблем на регион Естремадура, Испания, е безработицата от гледна точка на гражданското общество. Равнището на безработица е увеличено от 15,900 души през 2010 г. в региона в сравнение с 2009 г. , което представлява увеличение от 15,49% , като общия брой на безработните е вече 118,800 души.

kpz.Photo2

Партньорите от Естония – г-жа Маре Елен и г-н Антс Орав редом с унгарския си колега г-н Золтан Балог

Активното население в провинция Бергамо, Италия (с население 1.087,204 души) е 66.7% , безработицата е 64,4%. Настоящата криза се отразява на средното ниво на безработица, което доближи 3.7% през 2009 г. Най-засегнати са младите и възрастните хора.

Нивото на безработица на остров Хииумаа, Естония, се увеличи до 13.8% през 2009 г. Броят на безработните нарасна с 56,000 и достигна близо 95,100 души. В периода на повторната независимост на Естония такова ниво на безработица се е наблюдавало само веднъж – през 2000 г. В началото на 2009 г. се наблюдава увеличение на броя на трайно безработните.
Основните очаквани резултати от проекта могат да бъдат систематизирани както следва: Изготвяне на Наръчник за партньорите и инструмент за управление, Външен доклад за оценка, протоколи от заседанията на консорциума, вътрешен план за комуникация, план за разпространение на резултатите, информационни бюлетини, брошура, уеб сайт на проекта, прессъобщения и съобщения в социалните мрежи; методологическа рамка, Регионален аналитичен доклад, актуално състояние, 3 работни семинара, 3 учебни визити, списък с препоръки, създаване на Пътна карта и Наръчник за наблюдение.
Измежду всички тези резултати изпъкват тези, които включват обмен на опит, тъй като те ще допринесат за даване на европейска визия на съществуващите практики не само на регионите на партньорите, но и на други региони от Европа.

Създаването на Пътна карта е крайъгълен камък на проекта, а усилията за разпространението й сред публичните администрации ще бъде важна част от плана за разпространение на резултатите.
В заключение, определянето на набор от индикатори с оглед създаването на наръчник за наблюдение ще даде добавена стойност на проекта с оглед даването на възможност за следващи стъпки за мониторинг на трудовия пазар към насърчаването на нови умения и нови професионални профили.

kpz.Photo3

Момент от работата на срещата

kpz.Photo4

Представителите на водещия партньор от Испания г-жа Кристина Гаярдо и г-жа Мария Грасия Бенитес Харамило (на заден план)