You are here: Home Проекти ИНФОРМАЦИЯ относно среща с Министъра на земеделието и храните на Република България проф. Димитър Греков с представители на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България (АРПОРБ).
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

ИНФОРМАЦИЯ относно среща с Министъра на земеделието и храните на Република България проф. Димитър Греков с представители на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България (АРПОРБ). ПДФ Печат Е-мейл

informacia.mzh1На 22 юли 2013 г. в МЗХ представители на АРПОРБ се срещнаха с министър Греков. От Асоциацията запознаха министъра с тежкото икономическо положение на планинските общини. Подчертано беше, че планинските райони в България са пресечна точка на множество проблеми. Те практически водят до изолация на планинските общини от процесите на социално-икономическо развитие на обществото. Това е следствие на недооценяването на тяхната дълбочина и сложност. Приоритетите на планинските общини продължават да остават в периферията на процеса на европейската интеграция на страната. Липсата на далновидна политика, несправедливо обрича жителите на тези райони на лишения и на липса на алтернативи за равнопоставеност по отношение създаването на достойни условия за работа и живот. Нужна е визия или цялостна стратегия за разгръщане в новите евро-пазарни условия на неизползвания потенциал на планинските територии на България.

Трудностите са свързани основно с нетрадиционни за останалите райони, природно-климатични, комуникационни, битови и социално-икономически условия. Хората от планинските селища и райони на България не разполагат с възможности за избор на качествено образование, здравеопазване, транспортни и други комуникации, който би следвало да притежават като граждани на страна – членка на Европейския съюз.

Изтъкнато беше, че устойчивото селско стопанство и цялостното развитие на планинските райони е от значение не само за населението на тези специфични райони, но и за населението на съседните на тях райони. Това означава, че политиката, която ще прилагаме към планинските райони ще окаже влияние върху устойчивостта в тези съседни райони. Проблемите в сектора на планинските райони произтичат от наклона на терена, неблагоприятните атмосферни и климатични условия, трудната проходимост, по-ниското качество и ерозията на почвата, опустяване и др. Всичко това води до по-висока трудоемкост и по-висока интензивност на влагания труд, по-големи разходи и потребност от скъпа специализирана техника за обработка на земята.

Представителите на планинските общини поискаха развитието на комплексна политика по отношение на тези територии, която да включва едновременно разглеждане на проблемите на селското стопанство, икономическите, социалните и културните проблеми. Поискано беше в следващия програмен период 2014-2020 в Програмата за развитие на селските райони да се заложат специални мерки за преодоляване изоставането на планинските райони. С особена острота бяха поставени за решаване въпросите, свързани със:

  • стимулиране на малките ферми чрез предоставяне на субсидия за стопанства и животновъди с по една крава, както и да се стимулира тяхното коопериране;
  • с цел развитие на планинското животновъдство да се създадат специализирани депа за адаптирани към специфичните условия породи животни;
  • осигуряване на допълнителни плащания за биоземеделие;
  • пасищата и мерите, собственост на държавата, да бъдат предоставени за управление на планинските общини;
  • да се обърне особено внимание на животновъдите в засегнатите от горски пожари планински райони;
  • да се обърне внимание и да се предвидят мерки за подготовка и развитие на човешкия ресурс в планинските райони чрез допълнителна специализация, квалификационни курсове, обучителни информационни центрове.

Беше договорено до 15 септември да бъде проведен Национален форум с участието на представители на всички 110 планински общини в България и министъра на земеделието на храните, заедно с ресорни експерти. Целта на форума е формулирането на Единна национална политика за развитие на планинското земеделие. След провеждането на Форума ще се изготви доклад и до края на месец септември – началото на октомври в Брюксел ще се организира дискусионна кръгла маса, на която ще се формулира българската позиция за устойчиво развитие на планинското земеделие. Кръглата маса ще бъде организирана съвместно с Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент и Европейската асоциация на изборните представители от планинските райони (АЕМ).

Координацията и съвместната работа с МЗХ ще продължи в Консултативния съвет към Министерството, където АРПОРБ ще излъчи свои представители.