You are here: Home Проекти БЪЛГАРСКИТЕ ПЛАНИНСКИ ОБЩИНИ С ОБЩО СТАНОВИЩЕ ДО БЪЛГАРСКИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОТГОВОРНИ ОРГАНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Български (България)English (United Kingdom)Вход

Контакти

адрес: София 1404
ул. "Твърдишки проход" 23,
ет. 3, офис 10-11
тел:(+359 2) 818 58 50
факс: (+359 2) 818 58 59
e-mail: bulmonte@mail.bg

Виж карта

БЪЛГАРСКИТЕ ПЛАНИНСКИ ОБЩИНИ С ОБЩО СТАНОВИЩЕ ДО БЪЛГАРСКИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОТГОВОРНИ ОРГАНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПДФ Печат Е-мейл

proj.78.2На 3 септември 2013 г в курортен комплекс Пампорово се проведе Национален форум на планинските общини в Република България под надслов „За единна и отговорна национална политика за развитие на планинското земеделие”. Събитието беше организирано от Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България.  

На срещата присъстваха зам. министърът на земеделието и храните Явор Гечев, председателят на парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление Димчо Михалевски, областния управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов, кметове на общини, експерти от МЗХ, висши учебни заведения и БАН, както и журналисти от местни и национални медии.

Форумът беше открит от председателя на Управителния съвет на Асоциацията Георги Икономов, кмет на община Банско. Пред  присъстващите г-н Икономов заяви: „Дълбоко е моето убеждение, че АРПОРБ не е поредното сдружение, създадено от конюнктурни съображения. Аз възприемам Асоциацията ни като действен и ефективен инструмент за решаване на натрупаните проблеми в планинските общини, които, за жалост, са твърде много. Днешният национален форум е акт именно в тази посока. Едва ли е нужно да се убеждаваме, че развитието на планинското земеделие е решаващ фактор за много български общини,а за някои от тях и единствен. Не само като председател на Управителния съвет на Асоциацията, но и като кмет на планинска община, си позволявам да напомня на всички участници, че ние сме тук най-вече заради хората, заради онези стотици хиляди жители на планинските общини, които очакват от нас отговорно и действено поведение. За да изпълним със съдържание и темата на форума – „За единна и отговорна национална политика за развитие на планинското земеделие”.

Г-жа Мария Габриел, депутат от Република България и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент, поднесе чрез видеообръщение поздравителен адрес към участниците във форума.

proj.78.2

Приветствия към участниците във форума поднесоха също двамата кметове-домакини, г-н Тодор Бозуков – кмет на община Чепеларе и заместник-председател на АРПОРБ и г-н Николай Мелемов – кмет на община Смолян, както и инж. Димитър Кръстанов – областен управител на област Смолян.

Основно по темата говори г-н Явор Гечев – заместник-министър на земеделието и храните на Република България. След разясняване на общите линии, участниците във форума се включиха активно в последващата дискусия с въпроси към заместник-министъра. Част от въпросите бяха насочени към малките производители от планинските райони. Г-н Гечев направи полезни разяснения за участниците, които касаеха преструктурирането на малките ферми, категоризирането им според броя на животните, както и за предвидените средства по програмата за следващия период 2014-2020 г. Г-н Гечев засегна и въпроса за директните продажби, като изтъкна, че повече средства са предвидени за малките сектори в необлагодетелстваните планински райони.

Г-н Гечев поясни на участниците, че е предвидена субсидия за закупуване на расови животни за подобряване на генофонда. Той изтъкна, че не бива да се допуска ограничаване на възможностите за кандидатстване по проекти.

Г-н Гечев предложи да се организират тематични срещи директно в малките населени места, като да се обърне внимание и на повишаване квалификациите на младите хора чрез партньорство с НПО, младежки организации, които партнират с общината и др. министър Гечев разясни, че за хора до 40 годишна възраст са предвидени преференции за фермерски бизнес. Предвидено е също така през следващата програма да има на максимум гаранционни фондове, за да се осигури необходимия кредитен ресурс. Едновременно с това ще работи и Солидарен фонд – за подпомагане при бедствия (градушки, мор по животните и др.). Фондът няма да осигурява средства, а суровина за продължаване на работата на фермите и стопанствата. Г-н Гечев пое гаранции за провеждането на правилната политика в тази сфера.

proj.78.3

Представители на БАН засегнаха и други важни аспекти касаещи планинските общини, а именно неграмотността сред младите и необходимостта от спешно ограмотяване и повишаване на квалификацията; консултантската дейност и засилване на капацитета й; тютюнопроизводството, което за момента няма никаква алтернатива.

През втората част на форума, посветена на спешните мерки за спасяване на отрасъла в планинските райони, кратко представяне на проблемите пред земеделието в планинските райони беше направено от д-р Чавдар Русев – изпълнителен секретар на АРПОРБ. В изказването си г-н Русев отбеляза ключовите проблеми, пред които са изправени жителите на планинските райони и които е крайно належащо да бъдат разрешени през следващата финансова рамка на ЕС 2014-2020.

След г-н Русев г-н Димчо Михалевски подчерта, че съществува голяма пропаст между столицата и останалата част от страната. За съжаление, подчерта г-н Михалевски още, има процеси, които са почти необратими. За целта е необходим Закон за развитие на планинските райони. В тази връзка, като председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, г-н Михалевски изрази готовност за формирането на специална работна група по проблемите на планинските райони с цел разработването на Национален план за действие и Закон за устойчиво развитие на планинските територии. Г-н Михалевски изтъкна, че трябва да се привличат инвестиции, тъй като парите през следващия период са с 1,750 млрд. по-малко в сравнение с предходния. Това прави 30% по-малко средства. Така планинските общини са изправени пред два варианта – оцеляване на минимума или развитие на база ресурси и население. Планинските райони, подчерта г-н Михалевски, са от особена важност за България. Младите хора трябва да се стимулират. Да се създадат условия за заетост и доходи на хората, като се развиват специфични дейности, които имат потенциал. Г-н Михалевски подчерта важността от поправянето на грешките в кадастъра и довършването му в електронен вид, което е отнело до момента прекалено много време и ресурс.

Експерти от МЗХ отговаряха на въпроси на представители на планински общини, като внесоха редица разяснения относно изкупуването на мляко от малки ферми, въпроси от ветеринарно естество и др. Засегнати бяха и въпросите касаещи горския фонд и стопанисването му от общините. Основно се открои едно основно и важно изискване, което трябва да се спазва от всички производители, независимо от мащаба им, а именно – хигиената, профилактиката и здравето на животните, даващи мляко.

proj.78.4

Последната презентация по въпросите на ландшафта беше направена от г-н Иван Мустаков – председател на АК“Ж“ към КАБ, , в която той изтъкна важността на този елемент за планинските общини в България, както и за опазването му от дейности, които го увреждат.

В края на форума участниците единодушно приеха предложеното от АРПОРБ становище, което ще бъде изпратено до Народното събрание, Европейския парламент и Европейската асоциация на изборните представители от планински райони, като да послужи за платформа за бъдещи дискусии по време на последващи форуми в Брюксел с участието на представители на български планински общини и членове на европейските институции, отговарящи за съответните въпроси.

Д-р Чавдар Русев – изпълнителен секретар на АРПОРБ изтъкна при закриването на форума, че „Планинските територии са богатството на България и ние трябва да ги опазваме и да развиваме техния недостатъчно използван потенциал. Населението не трябва да се откъсва от корените си, а да живее достойно и да се развива там, където е родено“.

Изтегли: СТАНОВИЩЕ на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България до 42-рото Народно събрание на Република България, Европейския парламент, Комитета на регионите на ЕС и Европейската асоциация на изборни представители от планински райони

Изтегли: СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ